شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

2-پاتوق

+ سلام ببخشيد مدتي از اينترنت دور بودم فقط وقت چک پيام هارو داشتم
ساعت دماسنج
2-پاتوق
رتبه 0
0 برگزیده
68 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2-پاتوق عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top